Integraal waterbeheer

Meer dan een glaasje water: Pidpa als integraal waterbedrijf:

 • Op zoek naar duurzame oplossingen
 • Goed beheer van de waterbronnen
 • Het beschikbare water zo goed mogelijk gebruiken.

Dit is geen luxe, maar een noodzaak! Door de lange droge en warme periodes, afgewisseld met te veel waterval op korte tijd, moeten we anders omgaan met water. Met meer dan 100 jaar ervaring op zak in combinatie met innovatieve procedures, focussen we op:

 • Hemelwater op een efficiënte manier recupereren.
 • Afval- en hemelwater doelgericht recycleren.

 

Pidpa als integraal waterbeheerder

 

 

Al enkele jaren zet Pidpa zich ook in om naar oplossingen te zoeken voor bedrijven om te streven naar water op maat.

 • Gedifferentieerd werken: het juiste water voor het juist gebruik (hoog/laag waardig)
 • Bedrijfszekerheid : zekerheid van water (back-up), gewenste druk & debiet
 • Heeft u specifieke eisen voor uw proceswater?
 • Welke alternatieve bronnen kunnen we inschakelen?
 • Juiste gebruik voor uw afvalwater & regenwater
 • Professionele afvoer en/of irrigatie
 • Hergebruik met of zonder behandeling

In de praktijk

sanofi projectenRecuperatie bedrijfsafvalwater voor Sanofi:

Tijdens de wateraudit werd onderzocht of en hoe het effluent opgewaardeerd kan worden tot drinkwaterkwaliteit. 

De kwaliteit en kwantiteit van de zuivering wordt in kaart gebracht, samen met de mogelijke technologieën. Hierna werd een concreet pilootproject uitgewerkt.

Gedurende 9 maanden, werd een praktijktest op schaal voorzien. Het effluent wordt opgewaardeerd met actief kool en omgekeerde osmose.

 

 

 

 

greenyard projectenWaterverbruik onder de loep bij Greenyard Fresh Belgium:

Tijdens een pilootproject bij Greenyard Fresh wordt het afvalwater gezuiverd op biologisch actief korrelslib. Zo wordt dit opgewaardeerd tot proceswater.

Door de opwaardering van dit water, wordt er minder leidingwater gebruikt, wordt het verlieswater gecompenseerd via een grondwaterwinning en is het energieverbruik geoptimaliseerd.

 

 

 

 

 

kaneka en umicore projectenVan grondwater tot proceswater bij Kaneka en Umicore:

In 2015 ontwierp en bouwde Pidpa bij Kaneka in Oevel een dubbele filtratie. In 2016 bezorgden we Umicore in Olen eenzelfde installatie. Via het gebruik van biologisch adsorptieve ontijzering, wordt grondwater behandeld tot proceswater. Een techniek waarmee we meer dan twintig jaar ervaring hebben.

 

 

 

 

 

Markt Vorselaar

Meer weten over onze projecten?

Interesse in water op maat (of andere diensten)?

Neem contact op en we bekijken samen wat we voor uw bedrijf kunnen doen.

Bel ons op T 03 259 81 00 of via mail naar waterservice@pidpa.be