Kosten, vrijstellingen en kortingen

Plaatsen wij een IBA om het afvalwater (afkomstig van het gebruik van kraanwater) te zuiveren? Dan betaal je hetzelfde als voor een aansluiting op de riolering: een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en saneringskosten per m³. Deze kosten heten ‘bijdrage individuele sanering’ (BIS). Ze vervangen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. De btw bedraagt dan 6 procent.

Plaatsen we de IBA om het afvalwater (afkomstig van je private waterwinning) te zuiveren? Dan betaal je: een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en forfaitaire saneringskosten per m³. Deze kosten heten ‘vergoeding individuele sanering’ (VIS). Daarop betaal je 21 procent btw.

Plaats je zelf een IBA? Dan zijn zowel de investerings-, onderhouds- als beheerskosten voor jou. Check of je in aanmerking komt voor een ecologische vrijstelling of compensatie.

Maar waarom moeilijk als het makkelijk ook kan? Draag het onderhoud van je privé-IBA aan ons over. Daarna betaal je dezelfde drinkwaterprijs als bij een nieuwe IBA – zonder het aansluitrecht.