Kosten, vrijstellingen en kortingen

Plaatst Pidpa een IBA om het afvalwater (afkomstig van het gebruik van kraanwater) te zuiveren? Dan betaal je hetzelfde als voor een aansluiting op de riolering: een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en saneringskosten per m³. Deze kosten heten ‘bijdrage individuele sanering’ (BIS). Ze vervangen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. De btw bedraagt dan 6 procent.

Plaatsen we de IBA om het afvalwater (afkomstig van je private waterwinning) te zuiveren? Dan betaal je: een eenmalig aansluitrecht, vastrecht op jaarbasis en forfaitaire saneringskosten per m³. Deze kosten heten ‘vergoeding individuele sanering’ (VIS). Daarop betaal je 21 procent btw.

Plaats je zelf een IBA? Dan zijn zowel de investerings-, onderhouds- als beheerskosten voor jou. Check of je in aanmerking komt voor een ecologische vrijstelling of compensatie. (link)

Maar waarom moeilijk als het makkelijk ook kan? Draag het onderhoud van je privé-IBA aan ons over. Daarna betaal je dezelfde drinkwaterprijs als bij een nieuwe IBA – zonder het aansluitrecht.